#бгстартъпидеи се случва благодарение на всички, които споделят своите революционни идеи в Twitter. Кодът на всичко проекти е отворен и освен ако не е изрично споменато нещо различно, се разпространява под MIT лиценз.