Времето вчера е Вашият нов надежден източник на остаряла информация.

Революционна технология, която помага да погледнем в миналото.

Времето вчера

Кодът е достъпен на https://github.com/bgstartupidei/vremeto-vchera.

Backend: bash + sed + curl

Frontend: HTML и JS, който зарежда JSON данните. underscore за шаблони и jQuery Slim за закачане по DOM.

Данните се генерират на всеки кръгъл час.