Виртуална казарма. За тези, на които им липсва казармата. По-добра от виртуална реалност! По-добра дори от истинската реалност!

Виртуална казарма

Кодът е достъпен на https://github.com/bgstartupidei/kaviorche.

Engine: Undum.