Не се получи!

Идеята беше да се краудсорсне информацията и да се използва Firebase за съхранение на данните.